Projekta mērķis

Projekta nolūks bija veikt ekoloģiskas koksnes kompozītmateriālu saistvielas ar suberīnskābēm iegūšanas tehnoloģijas attīstīšanu līdz TRL 6.

Lai sasniegtu projekta nolūku, tika veikti rūpnieciskie pētījumi, eksperimentālā izstrāde un prototipēšana, to piedāvājot Latvijas un ārzemju ražotājiem dažādu produktu prototipu (kokskaidu plātne, saplāksnis, dekoratīvie izstrādājumi u. c.) izgatavošanai mākslīgi radītā vidē.

Projekta finansējums

Komercializācijas projekta īstenošanai ir nepieciešami 309 723 EUR, kas paredzēti projekta darba grupas dalībnieku atalgojumam, vajadzīgo pētījumu nodrošināšanai, tirgvedības pasākumiem, konsultācijām un IĪT aizsardzībai.

Uzsaukums, pasākums, numurs

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1. 2. 1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1. 2. 1. 2. pasākums „Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai”. Projekta identifikācijas numurs ir 1.2.1.2/16/I/001. Projekta iesnieguma identifikācijas numurs ir KC-PI-2017/41.

Zinātnieku komanda

Suberbinder - sazinieties ar mūsu speciālistiem, lai uzzinātu vairāk

Vai vēlaties uzzināt vairāk?

Sazinieties ar mums!

„Suberbinder” speciālisti labprāt atbildēs uz visiem Jūsu jautājumiem par suberīnskābju saistvielas ražošanu, tehnoloģijas izmantošanu, efektivitāti un ekonomisko pamatojumu.

Atbalstītāji

 

 

Suberīnskābju saistvielas izpēti un tehnoloģijas izstrādi ir īstenojuši Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta speciālisti Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras projekta „Ekoloģiskas suberīnskābes saturošas koksnes kompozītmateriālu saistvielas iegūšanas tehnoloģijas komercializācija” ietvaros.