Saistvielas ietekme uz vidi

Suberīnskābju saistvielas ražošana un izmantošana koksnes kompozītmateriālu ražošanā sniedz vairākus pozitīvus rezultātus:

  1. Mazāk formaldehīda savienojumu. Pašlaik mēbeļu, saplākšņu un kokskaidu plātņu ražošanā pārsvarā tiek izmantoti formaldehīda savienojumi, kas ir kaitīgi cilvēka veselībai. Pasaules veselības organizācijas (WHO) Starptautiskā vēža pētniecības aģentūra (IARC) 2004. gadā ir atzinusi, ka formaldehīds ir kancerogēna viela. Aizstājot sintētisko sveķu saistvielas ar ekoloģiskajām suberīnskābēm, gan saplākšņa ražotājiem, gan izstrādājumu lietotājiem būs iespēja uzturēties veselībai nekaitīgā vidē, tādā veidā uzlabojot dzīves kvalitāti un ilgumu.
  2. Mazāk veselības problēmu. Suberīnskābju saistvielas izmantošana kokskaidu plātņu, saplākšņu un mēbeļu ražošanā ļautu nodrošināt veselīgāku vidi jutīgākajai sabiedrības daļai, kas cieš no alerģijām un elpceļu problēmām. Īpaši svarīgi būtu to nodrošināt vietās, kur uzturas mazi bērni, kā arī slimnīcās. Šo personu organisms var būt īpaši uzņēmīgs pat pret maza toksisku vielu daudzuma klātbūtni vidē.
  3. Mazāk CO2 izdalīšanās. Pašlaik bērza koksnes pārstrādes blakusproduktus, piemēram, bērza tāsi, pārsvarā sadedzina, lai iegūtu siltumenerģiju, taču tādā veidā atmosfērā nonāk liels daudzums ogļskābās gāzes (CO2), kas veicina globālo sasilšanu. Uzsākot pilnīgi ekoloģiskās suberīnskābju saistvielas izmantošanu kompozītmateriālos, tajos tiktu ieslēgta jeb noglabāta ogļskābā gāze, ko bērzs ir uzkrājis no apkārtējās vides augšanas procesā.
  4. Jauni standarti. Suberīnskābju saistvielas izmantošana ļautu mēbeļu, saplākšņu un kokskaidu plātņu ražotājiem apgūt jaunas tirgus iespējas, kas palielinātu viņu konkurētspēju un demonstrētu atbildību un tiekšanos pretī veselīgākai videi. Tādējādi arī citi ražotāji un patērētāji būtu spiesti aizdomāties un pievērst uzmanību problēmām, ko risina suberīnskābju saistvielas izmantošana.